Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE-ŻYWNOŚĆ

OGŁOSZENIE

 

W dniu 10 kwietnia (poniedziałek) od godziny 1500 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce przy ul. Grobelnej, Stowarzyszenie Błonie rozpocznie wydawanie żywności z ostatniej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce informuje, że od 3 kwietnia do 7 kwietnia 2017 będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016 dla osób, które do tej pory nie skorzystały z tego programu.

Od stycznia 2017 kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z tego programu zostało znacznie rozszerzone.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

W celu otrzymania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce
w dniach 3 - 7 kwietnia 2017roku.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego