Get Adobe Flash player

Punkt konsultacyjny w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Kamionka, dnia 04 lutego 2020 roku.


 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamionka

 

 

 

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz zwiększenia pomocy psychospołecznej, a także ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, dla osób współuzależnionych oraz członków ich rodzin, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, dla osób w kryzysie emocjonalnym, dla rodzin borykających się z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi bliskim im osób, dla osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w ich życiu.

Kryzys, trudna sytuacja, życiowy zakręt, któż z nas ich nie przeżywa. Pamiętajmy, iż zmagając się z utratą pracy, kłopotami w domu (nierzadko z dziećmi) nie jesteśmy sami. Zawsze jest możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i pedagogicznego) oferowanego w Punkcie Konsultacyjnym dla Mieszkańców Naszej Gminy.

Obsługą Punktu zajmuje się doświadczony psycholog. Dyżury będą odbywały się w II, III i IV czwartek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka, II piętro, pokój numer 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszych usług już we czwartek, 13 lutego od godziny 15.30.

 

Cytując Św. Augustyna z Hippony: „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą a nie pokonanym”.

 

 

Z poważaniem,

mgr Anna Jezior

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamionce

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego