Get Adobe Flash player

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


 

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce, ul.  Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, tel. 81 852 70 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, kontakt za pośrednictwem adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres w pkt. 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie):

  1. diagnozowania problemu przemocy w rodzinie;

  2. interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

  3. podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  4. podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w  rodzinie;

  5. opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

  6. monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.

 7. W przypadku, kiedy uznają Państwo, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym.

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego