Get Adobe Flash player

Klauzula informacyjna OPS Kamionka

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KORZYSTANIE

ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ, KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz członków ich rodzin jest Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kamionce, ul.  Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, tel. 81 852 70 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, kontakt za pośrednictwem adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres w pkt. 1.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej) w związku z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy w Kamionce na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. a), b) oraz lit.  c)  Rozporządzenia.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej oraz innym w celu realizacji zadań nałożonych na Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia przenoszenia, ograniczenia przetwarzania.

  7. W przypadku, kiedy uznają Państwo, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym.

  9. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej.

 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego