Get Adobe Flash player

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zarządzeniem  Nr 60/2019 Wójta Gminy Kamionka z dnia 5 kwietnia 2019 roku powołany został nowy skład Zespółu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

1.    Józefa Górna

2.    Agnieszka Bednarczyk

3.   Zdzisława Fit

4.   Mieczysław Bujak

5.    Zofia Ochnio

6.    Maria Kabała

7.   Małgorzata Górna   

9.   Elżbieta Brodecka

10. Beata Wasak

11. Mariola Powałka

12. Anna Sysiak

13. Daniel Szysiak

 

Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Cele strategiczne:

 

1.     Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy.

2.    Zatrzymanie sytuacji przemocy – zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie.

3.    Wychodzenie z sytuacji przemocy – zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.

4.    Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego